Církevní ZŠ, SŠ a MŠ Český Těšín

Církevní ZŠ, SŠ a MŠ Český Těšín

Frýdecká 691/34
737 01 Český Těšín

Informace o instituci Církevní ZŠ, SŠ a MŠ Český Těšín

Odloučené pracoviště: mateřská škola v Českém Těšíně Třanovského 10.

Provoz mateřské školy:

pondělí - čtvrtek 7:00 - 13:15 hodin

pátek 7:00 - 13:00 hodin

Mateřská škola nabízí předškolní vzdělávání pro děti s mentálním, tělesným, smyslovým či kombinovaným postižením, pro děti s autismem, s lehkou mozkovou dysfunkcí, poruchami pozornosti a psychickými problémy.

Naše mateřská škola funguje v prostorách stacionáře Slezské diakonie Lydie, se kterým velmi úzce spolupracujeme. Ve spolupráci se stacionářem, mateřská škola využívá hippoterapie (terapie pomocí koní), která je zařazována v podzimním a jarním období. Spolupracujeme s rehabilitačním pracovníkem (ze stacionáře Lydie), logopedem, psychologem. Děti navštěvují plavecký bazén v rámci předplavecké výuky.

 

Zakladní škola

Škola spolu se Stacionářem Slezské diakonie - Lydií nabízí rodičům další služby spojené s pomocí jejich dětem.

Odloučené pracoviště základní školy v Českém Těšíně na ulici Třanovského 2.

Škola se podílí na mnoha aktivitách, radovánky, výlety, Mikulášská a vánoční besídka, akce vyhlášené městem – Den Země, spolupráce s polskou školou, projekt“ Budeme se kamarádit“, účast na Koncertu sblížení, Olympiáda, Karneval,...

Uvědomujeme si především skutečnost, že spolupráce mezi stacionářem a školou je ku prospěchu dětí, žáků i celé veřejnosti, protože ucelenost našich služeb je podstatou naší práce.

 

V oblasti vzdělávání nabízí spolupráci

se speciálním pedagogem, se speciálním pedagogickým centrem, s klinickým logopedem

 

V oblasti poradenství

s klinickým psychologem, se sociálním pracovníkem stacionáře

 

V oblasti rehabilitace jsou poskytována

odborná cvičení, Vojtova a Bobathova metoda, perličkové koupele, parafínové zábaly, magnetická rezonance, reflexní stimulace

 

V oblasti terapií

canisterapie, plavání, hipoterapie, bazální stimulace, výtvarná arteterapie, práce s hlínou

 

další služby

odpolední pobyt s individuálním programem, respitní péče

 

Praktická škola jednoletá a dvouletá

Škola sídlí na ulici Frýdecké 34 v Českém Těšíně. Je určena pro žáky s mentálním nebo jiným handicapem od 15 let s ukončeným základním vzděláním (ZŠ praktická nebo speciální). Našim cílem je připravit žáky pro samostatný život v rodině, případně v chráněném bydlení. Dále se snažíme o zapojení našich žáků do běžného života a také o to, aby získali sebedůvěru. K žákům přistupujeme individuálně a respektujeme jejich specifické potřeby a zvláštnosti.

Kde nás najdete?

Zobrazit